ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

İzin İşlemi ve İzin Türü Tanımına "SGK Eksik Gün sebebi" eklenmiştir.


Sürüm: 1552
Tarih : 08.03.2022 00:00
Kısa Açıklama : İzin İşlemi ve İzin Türü Tanımına "SGK Eksik Gün sebebi" eklenmiştir.
 

SÜRÜM NOTLARI


Sistem Ayarları, İzin İşlemleri ve İzin Tanımları içerisinde 'SGK Eksik Gün Sebebi' eklenmiştir. SGK'nın belirlemiş olduğu ve personel bordrosunda personelin eksik günü bulunduğunda zorunlu alan olarak verilen SGK Eksik Gün Sebebi personele yeni İzin İşlemi girildiğinde seçilebilecek. 

Burada üç farklı nesne içerisinde bulunan SGK Eksik Gün Sebebi için belirli işleyişler mevcuttur.

1-SGK Eksik Gün Sebebi  Sistem Ayarlarında İnsan Kaynakları-Bordro Hesaplama içerisinde bulunur.

 

2-Sistem ayarlarına girilen SGK Eksik Gün Sebebi personelin ay içerisinde birden fazla eksik günü olduğu durumlarda, izin işleminde belirlenen sebep ne olursa olsun personelin bordrosuna varsayılanda seçilen sebep gelmektedir. 

 

3- İnsan Kaynakları nesnesinin içerisinde bulunan İzin İşlemleri ekranında izin tanımı yapılırken 'SGK Eksik Gün Sebebi' girilebilmektedir. Girilen eksin gün sebebi bordro hesaplatıldığında otomatik olarak bordro içerisine gelmektedir.

 

4- SGK Eksik Gün Sebebi İnsan Kaynakları nesnesinin alt nesnesi olan IK Tanımları-İzin Tanımları içerisinde de tanımlanabilmektedir. Eksik gün sebebi İzin Tanımlarında seçildiğinde ilgili izin türü için (izin işlemlerinde başka bir seçim yapılmaz ise) varsayılan olarak seçilen SGK Eksik Gün Sebebi'ni getirmektedir.

 

5- Eğer hem İzin Tanımında hem İzin İşleminde SGK Eksik Gün Sebebi seçilirse bordroya İzin İşleminde seçilen SGK Eksik Gün Sebebi yansımaktadır.