ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Finansal İşlem Fişlerinde Alacaklandırma/Borçlandırma Muhasebe Hesaplarının Manuel Olarak Seçilebileceği, "Muhasebe Hesapları" Sekmesi Eklendi.


Sürüm: 1464
Tarih : 27.03.2019 12:00
Kısa Açıklama : Finansal İşlem Fişlerinde Alacaklandırma/Borçlandırma Muhasebe Hesaplarının Manuel Olarak Seçilebileceği, "Muhasebe Hesapları" Sekmesi Eklendi.
 

SÜRÜM NOTLARI


Bu seçenekle beraber Muhasebe Hesabı manuel olarak seçilirse işlem yapılan parasal hesabın muhasebesi değil seçilen muhasebe hesabı çalışacaktır.

Seçilmediği takdirde varsayılan parasal hesabın muhasebe hesabı çalışır.

Ön muhasebede ise tutarlar ve bakiyeler asıl parasal hesaplarınki çalışır. bu işlem sadece Genel Muhasebe kayıtlarını etkiler.