ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Maliyet Rolü


Sürüm: 1470
Tarih : 15.08.2019 12:00
Kısa Açıklama : Maliyet Rolü
 

SÜRÜM NOTLARI


Maliyet Rolü

Satınalma Faturalarında "Satınalma" sekmesi eklenip, detayına ise "Maliyet Rolü" eklenmiştir.

Maliyet Rolü  YOK :

                      Bindirilmiş Maliyet :

                      Ek Maliyet :

                      Bindirilmiş ve Ek Maliyet :

Fatura üzerine Maliyet rolü seçilmediğinde, Maliyet Güncelleme Fişlerinde "Kaynak Fatura" listesi boş gelmektedir.

Ancak maliyet rolü seçilmiş faturalar "kaynak fatura" listesine gelmektedir.