ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Kur Farkı Hesaplamada "Değer Farkı" Yöntemi Eklendi.


Sürüm: 1472
Tarih : 16.09.2019 00:00
Kısa Açıklama : Kur Farkı Hesaplamada "Değer Farkı" Yöntemi Eklendi.
 

SÜRÜM NOTLARI


Kur Farkı hesaplanırken oluşan Finansal İşlem Fişinde, 1. satırda en son yapılan işlem tarihindeki kur değerinden döviz tutarı çıkış yapıyor.
2. satırda ise yeni kur değerinden aynı döviz tutarı giriş yapıyor, aradaki fark da Kur Farkı ile ilgili Tahakkuk Hesabına yazılıyordu.

Değer Farkı yöntemiyle beraber Finansal İşlem Fişi 2 satırlı oluşacak. 1. satırda hesaplanan Kur Farkı ya da Değerleme tutarı ilgili Parasal Hesaba Borç ya da Alacak olarak yansıyacak.
2. satırda da yine Kur Farkı Tahakkuk hesabı yazılacaktır.