ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Uyarlama Yetkilerinin Verilmesi

Uyarlama Paketleri Tanımlama Yetkisi

Uyarlama paketi tanımlamaları için tanımlama yapacak olan kullanıcının, yetki paketleri içerisinde sistem yönetimi altında uyarlama paketi türlerine yetki verilmesi gerekmektedir.

Uyarlama Paketleri

Uyarlama Paketleri Kullanıcı Atamaları

Uyarlama paketlerinin kullanıcılarda uygulanabilmesi için ilgili uyarlama paketi içerisinde "Uyarlama Kullanıcı Atamaları" ve grup bazlı olmak üzere "Uyarlama Kullanıcı Grubu Atamaları" başlıkları altından atamaları yapılabilmektedir.
Ataması yapılan kullanıcılarda ilgili uyarlama paketi devreye girmektedir.

Uyarlama Paketleri
Uyarlama Paketleri
Uyarlama Paketleri