ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Örnek Uyarlama Tanımları

Sipariş Satırındaki Teslimat Zamanı, Sipariş Zamanını 15 Günden Fazla Geçiyorsa Kaydetmeyi Engelleme

Faturada Ödenecek Tutar 0 (sıfır) olduğunda Kaydetmeyi Önleme

Senaryosu "Kağıt Fatura" Olup Fatura Numarası 16 Karakter Uzunluğundaysa Kullanıcıyı e-Fatura Konusunda Uyarma

Fatura Türü "Perakende Satış" ise Vergi Hesaplamayı "KDV Hariç" Olarak Otomatik Değiştirme

Koşula Bağlı Olarak Farklı Tablolardaki Nesnelerin Set Edilmesi

Listeleme Seçim Ekranlarında Kayıtların Filtrelenmiş Olarak Gelmesi

Fatura/İrsaliyelerde ambar seçiliyse F9 ile sipariş seçiminde ambar filtresinin uygulanması

Sipariş/irsaliye/fatura v.b. fişlerde satırdaki değerlerin zorunlu hale getirilmesi ve uyarı mesajı ile uyarılması.

Satış irsaliyeleri nesnesinde fiş satırında "sipariş satırını" zorunlu hale getirme ve uyarı mesajı gösterilmesi

Finansal İşlem Fişi Üzerindeki Belge Zamanının ve Belge Türü Koşula Bağlı set Edilmesi

Fatura/İrsaliye/Sipariş vs. Kopyalanırken Satırda "Kullanım Dışı" Ürünler Varsa Kaydetmeyi Engelleme

Nesne İçerisindeki Alanların Filtrelenmesi ve Başka Nesnelerden Alanların Yüklenmesi

İrsaliyede Şoför bilgisi seçerken filtrelenmiş kayıtların gelmesi, ve seçim sırasında plaka bilgisinin otomatik set edilmesi.

Sipariş/irsaliye/fatura v.b. fişlerde Kapsam Dışı olmasına göre satırda KDV bilgisi gibi alanların anlık değiştirilmesi.

İlgili fişin herhangi bir durumuna göre satırda KDV bilgisi gibi alanların anlık değiştirilmesi.

Nesne Uyarlama Betik Yardımı

Bu sayada

Belirli Bir Şarta Bağlı Olarak Bazı Alanların "Güncellenemez" Olarak Yetkisinin Kaldırılması

"Editör Öznitelik Güncelleme" de DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR