ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Koşula Bağlı Olarak Farklı Tablolardaki Nesnelerin Set Edilmesi

Bu işlem için "Satış Faturası" listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "Editör Öznitelik Güncelleme" uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

Bu durumda "Düzenleme Şekli : E-Ticaret Merkez" seçildiğinde aşağıdaki alanlar otomatik doldurulur.

if(ctx.bean.period.entity.getReference() == 15){ // Yasal Kurum Filtresi, tüm Yasal Kurumlarda çalışmaması için
    if (ctx.bean.getInvEditType() == 2){ // Düzenleme Şekli : E-Ticaret Merkez ise
        ctx.bean.setInvPostType(1); // Gönderim Şekli : Elektronik
        ctx.bean.setDeliveryTime(DateUtil.addDays(ctx.bean.getVoucherTime(),1)); // Göndeirm Zamanı : Fatura Tarihinden 1 gün sonra
        ctx.bean.setPaymentDate(ctx.bean.getVoucherTime()); // Ödeme Zamanı : Fatura Tarihi ile aynı
        ctx.bean.setPayMethod(ctx.beanReference(typeof(PaymentMethod),3)); // Ödeme Şekli Kayıt Numarası buraya yazılır
        ctx.bean.setShipMethod(ctx.beanReference(typeof(ShipmentMethod),20)); // Gönderim Şekli Kayıt Numarası buraya yazılır
        ctx.bean.setEinvOptions(11); // Efatura Uyarlaması Kayıt Numarası buraya yazılır
    }
}

 

// Ornek satış faturası kodu
// Sipariş aktarımından mı açıldı
Object orderVoucher = ctx.getSourceAs(typeof(OrderVoucher));
println "Order Voucher : " + orderVoucher.voucherNo;
if (orderVoucher != null)
{
    // Öyleyse 1 kayıt numaralı cariyi faturaya seç
    ctx.bean.setParty(ctx.beanReference(typeof(FinParty), 1));
}