ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Senaryosu "Kağıt Fatura" Olup Fatura Numarası 16 Karakter Uzunluğundaysa Kullanıcıyı e-Fatura Konusunda Uyarma

Bu işlem için "Fatura" listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "Editör Kayıt Doğrulama" uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

Console.info("Fatura no : "+ctx.bean.getVoucherNo());
if( StringUtil.length(ctx.bean.getVoucherNo())==16 && ctx.bean.getInvScenario()==0 ){
    ctx.setValidationError("invScenario","Bu e-fatuaya benziyor ... ");
}