ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Listeleme Seçim Ekranlarında Kayıtların Filtrelenmiş Olarak Gelmesi

Bu işlem için "Sipariş Satırı" listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "Veri Listesini Düzenle" uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

// Seçim işlemi yapıyoruz, Sadece Aysel firmasında çalışsın
if (ctx.isForSelection && ctx.entityReference == 15){
    // Fatura satırına sipariş seçiminde ambardan filtrele
    Object invoiceLine = ctx.getContextSourceBean(typeof(InvoiceLine));
    if (invoiceLine != null){
        // varsa satir ambarı, yoksa fiş ambarını al
        Object fp = invoiceLine.apiFacPack().facility.reference;
        if (fp > 0){
            ctx.filters.addFilter("voucher.facPack.facility.reference","=",fp);
        }
    }
    else{
        // İrsaliye satırına sipariş seçiminde ambardan filtrele
        Object shipLine = ctx.getContextSourceBean(typeof(ShipmentLine));
        if (shipLine != null){
            // varsa satir ambarı, yoksa fiş ambarını al
            Object fp = shipLine.apiFacPack().facility.reference;
            if (fp > 0){
                ctx.filters.addFilter("voucher.facPack.facility.reference","=",fp);
            }
        }
    }
}