ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Finansal İşlem Fişi Üzerindeki Belge Zamanının ve Belge Türü Koşula Bağlı set Edilmesi

Bu işlem için "Finansal İşlem Fişi" listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "Editör Öznitelik Güncelleme" uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

String pn = ctx.propertyName();
if (pn == "voucherTime")
{
    ctx.bean.docDetails.setDocDate(ctx.bean.getVoucherTime());
    ctx.bean.docDetails.setDocType(ctx.beanReference(typeof(LedgerDocType), 90));
    Console.warn("Voucher time has changed to event " + StringUtil.toString(ctx.newValue));
    Console.warn("Voucher time has changed to bean " + StringUtil.toString(ctx.bean.getVoucherTime()));
}