ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Sipariş Satırındaki Teslimat Zamanı, Sipariş Zamanını 15 Günden Fazla Geçiyorsa Kaydetmeyi Engelleme

Bu işlem için "Sipariş Fişi" listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "Editör Kayıt İşlemi" uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

for(satir : ctx.bean.lines as com.gtech.erp.logistics.objects.OrderLine){
    if(DateUtil.dayDiff(ctx.bean.voucherTime,satir.deliveryTime) > 15){
        ctx.setPreventDefault();
        ctx.showError("Teslimat Zamanı, Sipariş Tarihini 15 günden fazla geçemez. Uyarlama araçları." + "\n" + satir.lineIndex + " numaralı satırı kontrol edin.");
    }
}