ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Fatura/İrsaliye/Sipariş vs. Kopyalanırken Satırda "Kullanım Dışı" Ürünler Varsa Kaydetmeyi Engelleme

Bu işlemler için ilgili nesnelerin "Sipariş,İrsaliye,Fatura v.b." listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "Editör Kayıt İşlemi" uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

println("uyarlama");
for(satir : ctx.bean.lines as com.gtech.erp.logistics.objects.InvoiceLine){
    println("uyarlama satır : " + satir.itemStock.code + " / " + satir.item.status);
    if( satir.itemStock.status > 0){
        ctx.setPreventDefault();
        ctx.showError("Kullanım Dışı Ürün Bulunmakta" + "\n" + (satir.sortIndex + 1) + " numaralı satırı kontrol edin.");
        println("uyarlama satır içi : " + satir.itemStock.code + " / " + satir.item.status);
    }
}