ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Sipariş/irsaliye/fatura v.b. fişlerde satırdaki değerlerin zorunlu hale getirilmesi ve uyarı mesajı ile uyarılması.

 

Bu işlemler için ilgili nesnelerin "Sipariş,İrsaliye,Fatura v.b." listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "  " uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

for(satir : ctx.bean.lines as com.gtech.erp.logistics.objects.ShipmentLine){
    if( satir.orderLine.reference<=0){
        ctx.setPreventDefault();
        ctx.showError("Lütfen Sipariş Satırı Seçimi Yapınız" + "\n" + (satir.sortIndex + 1) + " numaralı satırı kontrol edin.");
    }
}