ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Faturada Ödenecek Tutar 0 (sıfır) olduğunda Kaydetmeyi Önleme

Bu işlem için "Fatura" listeleme ekranında Uyarlama Tanımları içerisinde, "Editör Kayıt İşlemi" uyarlamasına aşağıdaki betik eklenir.

if(ctx.bean.getNetTotal() == 0){
    ctx.setPreventDefault();
    ctx.showError("Tutarı sıfır olan fatura kaydedilemez. Uyarlama araçları.");
}