ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

"Editör Öznitelik Güncelleme" de DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

"Editör Öznitelik Güncelleme" ya da "Tablo Öznitelik Güncelleme" yazılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

if(ctx.targetProperty=="string_alan_adı"){
    ctx.bean.set.......;
}

şeklinde bir kontrol ile beraber ilgili güncelleme komutunun sürekli çalışması engellenecek.

AKSİ TAKDİRDE EN UFAK DEĞİŞİKLİKTE UYARLAMA SÜREKLİ ÇALIŞTIĞI İÇİN SİSTEMDE YAVAŞLIĞA SEBEP OLUYOR.


 

Ayrıca editör öznitelik güncelleme betiğinde yazılan kod, KDV Hesaplama gibi satırdaki tutarlara etki edecek bir betik ise;

Object grid = ctx.findPropertyGrid("lines");
if(ctx.bean.accTotalsType == 1){
    ctx.bean.setVatCalcType(2);
    ctx.bean.setDocInvType(1);
}else if(ctx.bean.accTotalsType == 0 || ctx.bean.accTotalsType == 2){
    ctx.bean.setVatCalcType(1);
    ctx.bean.setDocInvType(0);
}
grid.forceRecalculate();

şeklinde bir kod ile satırdaki tutarların tekrar hesaplanması sağlanmalı.