ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

e-Fatura Gönderim Adımının Kısaltılması


Sürüm: 1506
Tarih : 19.08.2020 00:00
Kısa Açıklama : Araçlar/ Tercihler / Gönderim Arayüzü Kısaltılmış süreç : Aynı e-arşiv gibi olmuştur. İlk adımda faturası ve XML'i oluşturulur , ikinci adımda ise gönderim işlemi yapılır.