ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

KULLANIM KOŞULLARI

Sitemize giriş yapmadan veya üye olmadan önce lütfen kullanım şartlarını okuyunuz.

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi

Bu metin G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. web sitesinin/sitelerinin kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar için bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır. Belge içerisinde yer alan bazı tanımlar aşağıda açıklanmıştır.

G YAZILIM :  İnternet sitesinin sahibi olan G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının tüzel kişiliğini temsil eder.

Orkestra  :  G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait Orkestra ticari markasını temsil etmektedir. Web sitesi sahibi olarak belirtildiği durumlarda internet sitesi sahibi firmayı temsil etmektedir.

5651 Sayılı Kanun : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u ifade eder.

6698 Sayılı Kanun :  İşitsel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Orkestra Ticari Yazılım :  Telif hakları G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olan Orkestra yazılımlarını ifade eder.

GİB :  Resmi otorite olan Gelir İdaresi Başkanlığı'nı temsil eder. 

BTK :  Resmi otorite olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu temsil eder. 

Site :  Şu an ziyaret edilen G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait internet sitesini temsil eder.  

Taraflar

a) 38806287 vergi kimlik numarası ile faaliyetlerini yürüten Turgut Reis Caddesi No:21 Çankaya / ANKARA adresinde mukim G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. belge içerisinde FİRMA, G YAZILIM veya ORKESTRA olarak anılacaktır.

b) G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait internet sitelerine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmış veya yapmamış tüm kişiler, işbu belge içerisinde ZİYARETÇİ veya KULLANICI olarak anılacaktır. 

c) G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait internet sitelerine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapan kişiler işbu belge içerisinde ÜYE olarak anılacaktır. 

d) G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait internet sitelerine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapan ve G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile ticari faaliyetlerde bulunan tüzel ve gerçek kişiler işbu belge içerisinde İŞ ORTAĞI olarak anılacaktır. 

İş bu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Sorumluluklar

a) Firma internet sitesinin ve yazılımlarının dokümantasyonu ile uyum içinde olması, matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonunda tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için azami özeni göstermektedir. Firma, bu yazılımın kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

b) Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

c) Ziyaretçi, üye ve iş ortakları sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d) Ziyaretçi, üye ve iş ortakları, işbu Siteyi ziyaret ederlerken, Sitede yer alan, ister G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve/veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

e) Ziyaretçi, üye ve iş ortakları, G Yazılım Bilgisayar Tek. Dan. Ve Org. Rek. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

f) Ziyaretçi, üye ve iş ortakları, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Gizli Bilgiler ve Gizlilik Politikası

Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır.

Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 5/f.1 ve md. 6/f.2 uyarınca, ziyaretçiler sundukları bilgilerin tamamen kendi istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını, bu verilerin kendilerini tanıtmak, kendilerine daha iyi hizmet sunulabilmesi, yaptıkları başvuru veya şikayetler ve Site etkinlikleri ve yeniliklerinden haberdar edilmek amacıyla kendilerinden talep edildiğini Kabul ederler.

Bunun yanı sıra Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, yer sağlayıcı olarak, 5651 Sayılı Kanun md. 2/f.1,j bendi uyarınca trafik bilgileri kayıt edilmektedir.

Bağlantılar

Konforunuz ve kullanımınız için bu web sitesi, Firma tarafından yönetilmeyen başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Firmanın bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmayıp, Firma, söz konusu bu web sitelerinin kullanıma hazır olup olmamalarından sorumlu tutulamaz.

Firma, bağlantı yapılan başka web sitelerinde mevcut olan bilgiler veya içerikleri ya da bu sitelerden alınan ürünleri veya benzeri başka malzemeleri desteklememekte veya onaylamamakta ya da onlara sponsorluk yapmamaktadır ve bunlardan Firma sorumlu değildir. Bağlantı yapılan başka web sitelerinden internet kanalıyla yapılan yayınlardan ya da bu sitelerden alınan başka mesaj ve içeriklerden Firma sorumlu değildir.

Bununla beraber, bağlantı yapılan söz konusu web sitelerinden veya bunlar kanalıyla aldığınız içerikleri, bilgileri, ürünleri, mal veya hizmetleri kullanmanızın sebep olduğu veya yol açtığı ya da sebep olduğu veya yol açtığı iddia edilen zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak Firma sorumlu değildir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, ihmalimizden ya da yanlış beyan veya sır tutma eylemlerimizden kaynaklanan veya bunların neden olduğu ölüm veya bedensel yaralanmalarla ilgili sorumluluklarımızı ya da yürürlükteki kanunlara göre reddedilemez veya sınırlandırılması mümkün olmayan diğer sorumluluklarımızı herhangi bir şekilde reddetmiyor ve sınırlandırmıyoruz.

Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak Firma (a) web sitesinin ya da web sitesinde bulunan herhangi bir malzemenin kullanılmasından ya da kullanılamamasından ya da (b) web sitesinin herhangi bir kullanıcısının eylem ve davranışlarından kaynaklanabilecek ve sözleşmeye, haksız fiile (ihmal de dâhil) veya başka bir hukuki nedene dayanan, kâr kaybı, şerefiye kaybı, iş fırsatı kaybı, bedensel yaralanma (ölüm de dâhil) ve mal hasarları da dâhil olmak üzere doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden veya benzeri başka zararlar için ya da cezai tazminatlar için size karşı ya da başka gerçek veya tüzel kişilere karşı ne olursa olsun hiçbir durum ve koşulda sorumlu tutulmayacaktır. Firma veya onun bir yetkili temsilcisine bu tip zararların olabileceği önceden bildirilmiş olsa bile Firma kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Bu zararlar, hatalar, ihmaller, iş kesintileri, kusurlar, adem-i ifa durumları, veri kayıpları veya verilerin bozulması, işletme veya iletimdeki gecikmeler, hat kesintileri ve arızaları veya bilgisayar virüsleri, solucanları, Truva atları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri başka zararları unsurların sebep olabileceği zarar ve ziyanları veya yaralanmaları da kapsayacaktır.

Firma, Kullanıcı İçeriklerinin niteliği ve içeriğinden ya da Kullanıcı İçeriklerinde bulunabilecek hakaret, iftira, ihmal, yalan, müstehcenlik, pornografi, kutsal değerlere küfür ve saygısızlık, tehlike, yasadışı içerikler, fikri mülkiyet haklarına tecavüz, hata ve kusurlar ve yanlış bilgilerden dolayı hiçbir sorumluluk veya mesuliyet üstlenmemektedir.

Yürürlükteki kanunlar; netice kabilinden veya arızi zarar ve ziyanlarla ilgili sorumlulukların reddedilmesine veya sınırlandırılmasına ya da belirli bazı garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir. Dolayısıyla, yukarıda sayılan sorumluluğun reddi veya sınırlandırılması beyanlarının bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Bununla birlikte, Firmanın size karşı zarar ve ziyanlarla ve dava sebepleriyle ilgili olarak sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dâhil) veya başka hukuki nedenlerden kaynaklanan toplam hukuki sorumluluğu sizin web sitesine erişmek karşılığında ödediğiniz ücreti (varsa) hiçbir durumda ve hiçbir sebeple geçmeyecektir.

Yürürlük ve Kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI", Firma tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Ziyaretçiler, işbu sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Firma, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. Sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır.

İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz.

Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. .