ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Devlet Uygulamaları İçin Zorunluluk Testi

 

2017 yılı brüt satış hasılatınız 10 Milyon TL ve üzerinde mi?


EVET, 10 MİLYON TL VE ÜZERİNDE

HAYIR, 10 MİLYON TL NİN ALTINDA

 

 

 

 

 

E-Fatura ve E-Defter zorunluluğu için neden hasılat önemli ?


421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 

E-Fatura Nedir? Şirketimde ne değişiklik yapmam gerekecek?


e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura çeşididir. Yalnızca E-fatura sistemine geçen firmalar kendi aralarında e-fatura gönderimi yapabilirler. Genel Bilgi için Tıklayınız.

E-fatura'ya geçmeniz durumunda muhasebe işlemlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. 

E-Fatura kullanmak için yalnıca mali mühür almanız gerekmektedir. 

E-fatura kullanmak için yazılım kullanma zorunluluğunuz yoktur. E-fatura kullanmak isteyen firmalar üç farklı yöntem ile e-fatura uygulamasına geçiş yapabilirler. ( Portal, Entegrasyon Sunucusu ,Entegratör Firma Aracılığı )

 

E-Arşiv Fatura Nedir? Şirketimde ne değişiklik yapmam gerekecek?


E-Arşiv fatura içeriği itibari ile e-fatura ile aynı özelliklere sahiptir. E-fatura mükellefi olmayan firma ve kişilere e-arşiv fatura gönderimi yapılmaktadır. E-Arşiv fatura sayesinde kâğıt kullanımı tamamen ortadan kalkmaktadır. E-faturaya geçen firmalar isterlerse e-arşiv faturaya geçiş yapabilirler. 

Genel Bilgi için Tıklayınız.

 

E-Defter Nedir? Şirketimde ne değişiklik yapmam gerekecek?


e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik ortamda tutulması anlamına gelmektedir. Defterlerin değişmezliğinin kontrolü amacı ile Gelir İdaresi Başkanlığına defterlerin yalnızca beratları gönderilir.

e-Defter kayıtları muhasebe kayıtlarınızdan oluşmaktadır.  E-defter oluşturmak için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış uyumlu yazılımlar kullanmanız gerekmektedir.Orkestra e-defter uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız.


E-Devlet Uygyulamarı Hakkında Genel Bilgi için Tıklayınız.

E-fatura'ya geçmeniz durumunda muhasebe işlemlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.