ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Popüler Raporlar

 • Muhasebe Fiş Tasarımı

 • Masraf Merkezi Gider Dağılımı

 • Defter-i Kebir - Dikey

 • Bilanço raporu - Aktifler ve Pasifler

 • Hesap Bazında Toplamlar

 • Ayrıntılı Ödeme Tahsilat EXCEL

 • Tarihte Cari Bakiyeleri Dökümü

 • STD - Ayrıntılı Cari Hesap Ekstresi

 • Amortisman Kartları Raporu

 • BA FORMU

 • BS FORMU

 • Defter-i Kebir

 • Dinamik Satış Faturaları

 • Genel Satış Toplam Raporu

 • İller Bazında Cari Hesapların Durumu

 • Kebir Bazında Mizan Raporu

 • Muavin Bazlı Mizan Raporu

 • Muavin Bazlı Mizan Yatay v. Ağaç Yapısı

 • Otomotiv fat tasarım

Muhasebe Fiş Tasarımı
Muhasebe Fiş Tasarımı-Kar Maden
Masraf Merkezi Gider Dağılımı
Masraf Merkezi Gider Dağılımı
Defter-i Kebir - Dikey
Büyük Defter - Alt Hesap Detataylarını Gösterir
Bilanço raporu - Aktifler ve Pasifler
Yatay Format
Hesap Bazında Toplamlar
Hesap Bazında Toplamlar
Ayrıntılı Ödeme Tahsilat EXCEL
Veri Derleme Sorgusu ile
Tarihte Cari Bakiyeleri Dökümü
Verilen Tarihteki Cari bakiyeleri
STD - Ayrıntılı Cari Hesap Ekstresi
Ayrıntılı Cari Hesap Ekstresi
Defter-i Kebir

Büyük Defter - Defter-i Kebir

Defter-i Kebir;

Defter-i Kebir raporu sayesinde çok hızlı bir biçimde Muhasebe hesaplarınızın durumları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Büyük Defter + Yardımcı Defter kullanım temeline uygun şekilde dizayn edilmiş rapor içerisinde tutarlara tıklayarak ilgili hesabun detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

Dinamik Satış Faturaları

Satış Faturaları DetayRaporu / iptal - iade dahil

Genel Satış Toplam Raporu

Firmanızın Yapmış Olduğu Tüm Satışların Toplamı

Genel Satış Toplam Raporu,  kendisiyle birlikte tümleşik olarak çalışan 6 ayrı rapordan oluşmaktadır. Görmek istediğiniz ve/veya isteyebileceğiniz tüm detayları rahatlıkla takip edebilmenize olanak tanır. 

Raporu başlattığnızda karşınıza gelecek olan ekran Firmanizin şu ana kadar yapmış olduğu tüm satışların toplamını göstermektedir. Bu rapor içerisinde [Detay>>]  bölümüne tıklayarak, ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Bu raporun en güzel tarafı bu 6 rapor içerisinde herhangi birinden, bir diğerine sadece ilgili alanlara tıklayarak erişebilmenizdir. En önemli noktalardan biri ise her rapordan rapora gidişinizde rapor başlığınızda tıklama sıranıza göre satır satır artacak ve en son olduğunuz rapora nereden geldiğinizi takip edebileceksiniz. 

Genel satışlar  altında,
  *Üretici firma

  *Marka

  *Personel

  *Ürün Grubu

 olarak sekmeler bulunur ve bu sekmelerin herbirinden birbirlerine geçiş mümkündür. 

Örneğin; Genel satış raporu içerisindeyken, Üretici firma altında bulunan detay bölümüne tıkladığınızda, genel satışların üretici firmalar bazında ne kadarının hangi üretici tarafından yapıldığını görebilmektesiniz.  Devamında açılan raporun başlığı artık "Genel satış raporu - Üretici bazında satışlar" olacaktır. Bu rapor içerisinde bu üretici firmaların hangi ürün grubunu ne kadar sattığını görmek isterseniz, ürün grubu altındaki [+] bölümüne tıklamanız akabinde, yeni açılan raporun başlığının artık  "Genel satış raporu - Üretici bazında satışlar - Üretici ismi" olduğunu göreceksiniz. Bu sayede toplam yaptığınız satışın ne kadarını, ne zaman, kim tarafından yapılmış sorularının ve benzer soruların türevlerinin tüm cevaplarına erişebileceksiniz. 

 

Her raporumuzda olduğu gibi, ilgili tutarların ve/veya miktarların üzerine tıklandığında Orkestra programı içerisinde ilgili ekrana sizi aktarmaktadır. 

İller Bazında Cari Hesapların Durumu

Cari hesaplar borç alacak durumları

Bu raporda, İller bazında cari hesap durumlarını kontrol edebilmeniz amaçlanmıştır. 

Seçeceğiniz filtre öğeleri ile sınırsız farklı kombinasyonda cari il bazında cari hesap raporu alabilirsiniz. Rapor Alfabetik olarak illere göre sıralı olarak başlamaktadır. 

Carilerin Borç ve alacak durumlarını B/A olarak görebilirsiniz. 

 

Kebir Bazında Mizan Raporu

Kebir bazında Mizan dökümü almanıza olanak tanır. Alacak ve borçlar ayrı ayrı görüntülenerek toplamları en alt bölümde gösterilmiştir. 

Muavin Bazlı Mizan Raporu

Muhasebesel durumunuzun tek sayfa üzerinde kontrol edilebilmesine olanak sağlar.  İlgili muhasebe hesapları, gruplanmış şekilde ağaç modeli olarak sunulmuştur. 

Rapor üzerindeki alanlara tıkladığınızda ilgili hesapların hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. 

Borç bakiyelerine tıklandığında borç detayları, alacak bakiyelerine tıklandığında alacak detayları ve net bakiyelere tıklandığında net bakiye detayları görüntülenmektedir. 

Net bakiyenin "0"(sıfır) olduğu durumlarda Direkt olarak ilgili "hesap açıklamasına" tıklayarak net bakiye detaylarını görüntüleyebillirsiniz. 

 

Muavin Bazlı Mizan Yatay v. Ağaç Yapısı

Muavin Bazlı Mizan Yatay v. Ağaç Yapısı

Otomotiv fat tasarım

A4 kağıda yatay 3 tane küçük fatura olan özel bir tasarım