ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Satış Faturası

 • Dinamik Satış Faturaları

 • Otomotiv fat tasarım

 • Aylara göre personel bazında satışlar

 • Aylara Göre Detaylı Satış Raporu

 • Aylara Göre Satışlar

 • Aylara Göre Satışlar Excel Versiyon

 • Aylık Kolonlu Ürün Satışı

 • CARI_HESAP_SATIS_TABLOSU

 • Cari - Ürün Satış Referansı Bağlantı Raporu

 • Cari Bazında Aylık Ürün Satışı

 • Cari Hesap Satış Özet Raporu

 • Cari ve Ürün Bazlı Satış Raporu

 • En İyi Müşteri - Satışlar

 • Fatura Özet Bilgileri

 • Fatura Satırları

 • Fatura Üzerindeki Alanlar Debug

 • Genel Satış Toplam Raporu

 • Marka Bazında Satış Raporu

 • Marka Bazında Tarih aralığı Satış Raporu

 • MC Hidrolik - Kapsam Dışı

 • Personel Bazında Satış Raporu

 • PERSONEL BAZLI CARİ SATIŞ RAPORU

 • Satış Fatura Döküm Listesi

 • Satış Faturaları Alan Detayları

 • Satış Faturası Döküm

 • Satış Faturası Üzerindeki Tutarlar

 • Satis Satir Detay - irsaliye bağlantılı

 • STD - Aylara Göre Satış - Marka Grp 2

 • STD -ANTETLI KAĞIT FATURA TASARIMI

 • STD -ANTETSIZ KAĞIT FATURA TASARIMI

 • STD GÜNLÜK ÖZET RAPORU

 • STD-AYLARA GÖRE MARKA GRUPLU SATIŞ

 • Ürün Grubu bazında Aylara Göre Satış raporu

 • Marka Bazında Aylara Göre Satış Raporu

 • STD - Aylara Göre Satış işlemleri Marka Gruplu

 • Aylara Göre Ürün Satış Raporu

 • STD-CARİ BAZINDA SATIŞ RAPORU

 • STD-Örnek-Kağıt Fatura Tasarımı

 • STD-YR-FATURA

 • Tüm Satış Faturalarının Listesi

 • Üretici Bazında Ay Ay Satış Raporu

 • Üretici Bazında Günlük Satış Raporu

 • Üretici Bazında Satış Raporu

 • Üretici Bazında Satış Raporu

 • Ürün Bazında Carilere Satış raporu

 • Ürün Grubu Bazında Satış Raporu

 • Ürün Sipariş Miktar Bilgisi

 • Veri Teknik Kağıt Fatura Tasarımı

 • Verilen Tarih Aralığı Dönem Satış Raporu

 • veriteknik kağıt fatura tasarımı onlayer

 • yr-satis-grp

Dinamik Satış Faturaları

Satış Faturaları DetayRaporu / iptal - iade dahil

Otomotiv fat tasarım

A4 kağıda yatay 3 tane küçük fatura olan özel bir tasarım

Aylara göre personel bazında satışlar
Aylara Göre Satış Tutarları - Dipnot Başlık $V'li
Aylara Göre Detaylı Satış Raporu

Aylara Göre Detaylı Satış Raporu

Aylara Göre Detaylı Satış Raporu,


Yapmış olduğunuz satışların, hangi Aylarda ne kadar olduğunu kontrol edebilmenize olanak tanır. Satılan ürünlerin, hangi ürün gruplarına dahil olduğunu, hangi personel tarafından satıldığını, Hangi markaların ne kadar satıldığını ve hangi üreticiler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Rapor içerisinde bulunan bilgilere tıklayarak açılan yeni rapor ve program ekranlarında ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 

Aylara Göre Satışlar

Aylara Göre Detaylı Satış Tutarları

Aylara göre satış raporu sayesinde farklı fiyat birimlerinde veya farklı miktar birimlerinde aylara göre yapılan satışları ürün bazında kontrol edebilirsiniz. Parametreler içersinde tanımlanmış olan veriler sayesinde istediğiniz formatta görüntüleme sağlayabilirsiniz. 

Aylara Göre Satışlar Excel Versiyon
Aylara Göre Satış Tutarları
Aylık Kolonlu Ürün Satışı
Aylara Göre Satış Tutarları
Cari - Ürün Satış Referansı Bağlantı Raporu

Cari - Ürün Satış Referansı Bağlantı Raporu

Satış yapmış olduğunuz firmaları, İlgili firmalara hangi ürünlerin satıldığını, şehirlere göre gruplanmış halde görmeniz için tasarlanmış bir rapordur.  Bilgilere tıkladığınızda açılan rapor içerisinde tıklamış olduğunuz ürünün satışlarını görebilirsiniz. Referanslarınızın kimler olduğunu ve hangi firma ile ne kadar iş hacminiz olduğunu bu rapor ile öğrenebilirsiniz. 

Cari Bazında Aylık Ürün Satışı
Cari Bazında Aylık Ürün Satışı
Cari Hesap Satış Özet Raporu
Cari Hesap Satış Özet Raporu
Cari ve Ürün Bazlı Satış Raporu
Gruplama Veri Bağlantısı - Formül
En İyi Müşteri - Satışlar
En çok satış işlemi yapılan Cari hesapların listesi. Ağırlık değerleride görüntülenir.
Fatura Üzerindeki Alanlar Debug
Fiş Üzerindeki Tutarlar - Debug
Genel Satış Toplam Raporu

Firmanızın Yapmış Olduğu Tüm Satışların Toplamı

Genel Satış Toplam Raporu,  kendisiyle birlikte tümleşik olarak çalışan 6 ayrı rapordan oluşmaktadır. Görmek istediğiniz ve/veya isteyebileceğiniz tüm detayları rahatlıkla takip edebilmenize olanak tanır. 

Raporu başlattığnızda karşınıza gelecek olan ekran Firmanizin şu ana kadar yapmış olduğu tüm satışların toplamını göstermektedir. Bu rapor içerisinde [Detay>>]  bölümüne tıklayarak, ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Bu raporun en güzel tarafı bu 6 rapor içerisinde herhangi birinden, bir diğerine sadece ilgili alanlara tıklayarak erişebilmenizdir. En önemli noktalardan biri ise her rapordan rapora gidişinizde rapor başlığınızda tıklama sıranıza göre satır satır artacak ve en son olduğunuz rapora nereden geldiğinizi takip edebileceksiniz. 

Genel satışlar  altında,
  *Üretici firma

  *Marka

  *Personel

  *Ürün Grubu

 olarak sekmeler bulunur ve bu sekmelerin herbirinden birbirlerine geçiş mümkündür. 

Örneğin; Genel satış raporu içerisindeyken, Üretici firma altında bulunan detay bölümüne tıkladığınızda, genel satışların üretici firmalar bazında ne kadarının hangi üretici tarafından yapıldığını görebilmektesiniz.  Devamında açılan raporun başlığı artık "Genel satış raporu - Üretici bazında satışlar" olacaktır. Bu rapor içerisinde bu üretici firmaların hangi ürün grubunu ne kadar sattığını görmek isterseniz, ürün grubu altındaki [+] bölümüne tıklamanız akabinde, yeni açılan raporun başlığının artık  "Genel satış raporu - Üretici bazında satışlar - Üretici ismi" olduğunu göreceksiniz. Bu sayede toplam yaptığınız satışın ne kadarını, ne zaman, kim tarafından yapılmış sorularının ve benzer soruların türevlerinin tüm cevaplarına erişebileceksiniz. 

 

Her raporumuzda olduğu gibi, ilgili tutarların ve/veya miktarların üzerine tıklandığında Orkestra programı içerisinde ilgili ekrana sizi aktarmaktadır. 

Marka Bazında Satış Raporu

Marka Bazında Satış Raporu

Marka Bazında Satış Raporu,


Yapmış olduğunuz satışların, hangi markadan ne kadar olduğunu kontrol edebilmenize olanak tanır. Satılan ürünlerin hangi ürün gruplarında satıldığını, hangi personel tarafından satıldığını ve bu markaların hangi üreticiler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Rapor içerisinde bulunan bilgilere tıklayarak açılan yeni rapor ve program ekranlarında ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 

Marka Bazında Tarih aralığı Satış Raporu
Filtre İle Tarih Aralığı Verilmeli
MC Hidrolik - Kapsam Dışı
Kapsam Dışı faturaları yazdırmak için
Personel Bazında Satış Raporu

Personel Bazında Satış Raporu

Personel Bazında Satış Raporu,


Yapmış olduğunuz satışların, hangi personeller tarafından ne kadar olduğunu kontrol edebilmenize olanak tanır. Satılan ürünlerin hangi ürün gruplarında satıldığını, hangi markalardan satıldığını ve bu markaların hangi üreticiler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Rapor içerisinde bulunan bilgilere tıklayarak açılan yeni rapor ve program ekranlarında ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 

PERSONEL BAZLI CARİ SATIŞ RAPORU
PERSONEL BAZLI CARİ SATIŞ RAPORU
Satış Fatura Döküm Listesi
Satış Fatura Döküm Listesi
Satış Faturaları Alan Detayları
Satış Faturası Üzerindeki Alanların Debug Raporu
Satış Faturası Döküm
Satış Faturası Döküm
Satış Faturası Üzerindeki Tutarlar
DEBUG - Fiş üzerindeki tutarların kullanımı
Satis Satir Detay - irsaliye bağlantılı
iptal - iade dahil - Excel uyumlu
STD - Aylara Göre Satış - Marka Grp 2
Aylara Göre Satış Tutarları iptaller ve iadeler dahil
STD -ANTETLI KAĞIT FATURA TASARIMI
ANTETLI KAĞIT FATURA TASARIMI
STD -ANTETSIZ KAĞIT FATURA TASARIMI
ANTETSIZ KAĞIT FATURA TASARIMI
STD GÜNLÜK ÖZET RAPORU
SATIŞ ÖZET RAPORU
STD-AYLARA GÖRE MARKA GRUPLU SATIŞ
Aylara göre Satış Tutarlarını Kolon yapısında Gösterir
Ürün Grubu bazında Aylara Göre Satış raporu

Ürün Grubu bazında Aylara Göre Satış raporu

Rapor Açıklaması : Bu rapor "Ürün Grubu" temel alınarak gruplandırılmıştır. Ürün/hizmet kartlarınız içerisindeki ürünlerin tamamının dahil olduğu liste gruplara bölünmüş halde karşınıza gelmektedir. Hangi ürün grubundan hangi ayda ne kadar  (sattım sorunun cevabı bu rapordadır. Rapor üzerindeki verilere tıklanarak ilgili detayların görüntülenmesi aktiftir. 

(Not : Kolon raporundan ayrı olarak bu rapor fiyat değil adet gösterimi yapar.)

Marka Bazında Aylara Göre Satış Raporu

Marka Bazında Gruplu

Rapor Açıklaması: Bu rapor Ürün Markaları temel alınarak gruplandırılmıştır. Ürün/hizmet kartlarınız içerisindeki ürünlerin tamamının dahil olduğu liste Markalara göre gruplara bölünmüş halde karşınıza gelmektedir. Hangi bir ürünün marka grubundan, hangi ayda ne kadar sattım sorusunun cevabı bu rapordadır. Rapor üzerindeki verilere tıklanarak ilgili detayların görüntülenmesi aktiftir.

STD - Aylara Göre Satış işlemleri Marka Gruplu

STD - Aylara Göre Satış işlemleri Marka Gruplu

Aylara Göre Ürün Satış Raporu

Grupsuz Döküm Raporu

Rapor Açıklaması : Dönem içerisinde yapılmış olan tüm ürün satışlarının faturalarından yola çıkarak, her bir ürün için aylık ne kadar tutarda satış yapıldığının bilgisine rahatça erişim sağlar. Ayrıca rapor alt kısmında istediğiniz herhangi bir aya ait tüm satılan ürünlerin dahil olduğu toplam tutarı görebilirsiniz. Rapor üzerindeki verilere tıklanarak ilgili detayların görüntülenmesi aktiftir. 

STD-Örnek-Kağıt Fatura Tasarımı
Örnek-Kağıt Fatura Tasarımı
Tüm Satış Faturalarının Listesi

Tüm Satış Faturalarının Döküm halde listesi. 

Üretici Bazında Ay Ay Satış Raporu
YR - YILLIK
Üretici Bazında Günlük Satış Raporu
YR -AYLIK -YILLIK-GUNLUK
Üretici Bazında Satış Raporu

Üretici Bazında Satış Raporu

Nesne : Satış Faturaları

 

 Bu raporda Üretici firma bazında satışların kolaylıkla  kontrol edilebilmesi amaçlanmıştır.  Rapor başlatıldığında şimdiye kadar sisteme kaydetmiş olduğunuz tüm satış işlemlerinin, üretici firma bazında kategorize edilmiş bir listesi sizi karşılayacak. Rapor içerisinde Fatura Sayısı, Satır Sayısı veya Tutar Sütunları altındaki verilere tıklayarak ilgili üreticinin satış detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

Üretici Bazında Satış Raporu

Üretici Bazında Satış Raporu

Üretici Bazında Satış Raporu;
Yapmış olduğunuz satışların, hangi üreticilerden ne kadar olduğunu kontrol edebilmenize olanak tanır. Satılan ürünlerin hangi ürün grubundan, hangi markalardan satıldığını ve bu markaların hangi personeller tarafından satıldığını kolayca görebilirsiniz. Rapor içerisinde bulunan bilgilere tıklayarak açılan yeni rapor ve program ekranlarında ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 

Ürün Bazında Carilere Satış raporu
Ürün Bazında Carilere Satış raporu
Ürün Grubu Bazında Satış Raporu

Ürün Grubu Bazında Satış Raporu

Ürün Grubu Bazında Satış Raporu;
yapmış olduğunuz satışların, hangi ürün grubundan ne kadar olduğunu kontrol edebilmenize olanak tanır. Satılan ürünlerin hangi personeller tarafından satıldığını, hangi markalardan satıldığını ve bu markaların hangi üreticiler olduğunu kolayca görebilirsiniz. Rapor içerisinde bulunan bilgilere tıklayarak açılan yeni rapor ve program ekranlarında ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. 

 

Ürün Sipariş Miktar Bilgisi
Ürün Sipariş Miktar Bilgisi
Veri Teknik Kağıt Fatura Tasarımı
Telekom Firması için
Verilen Tarih Aralığı Dönem Satış Raporu
Parametrelerde verilen tarih aralığında Satış yapılan ürünlerin listesi
veriteknik kağıt fatura tasarımı onlayer
Onlayer Firması için