ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Muhasebe Fişi

 • Bilanço raporu - Aktifler ve Pasifler

 • Defter-i Kebir - Dikey

 • Defter-i Kebir

 • Defter-i Kebir V2

 • Hesap Bazında Toplamlar

 • Masraf Merkezi Gider Dağılımı

 • MUAVIN DEFTER - Taysan Versiyon

 • Muhasebe Fiş Tasarımı

 • Muhasebe Fişleri - Dövizli

 • Muhasebe Fişi - Fiş No Gruplu / T1

 • Muhasebe Fişleri Dikey Versiyon - T1

 • Muhasebe Fişi - Fiş No Gruplu / T2

 • Muhasebe Fişleri Dikey versiyon - T2

 • Muhasebe Fişi - Fiş No Gruplu / T3

 • Muhasebe Fişleri Dikey Versiyon - T3

 • Muhasebe Fişleri Satır Dökümü 1

 • Muhasebe Fişleri Satır Dökümü 2

 • Muhasebe Fişleri Satır Dökümü 3

 • STD - Ağaç yapısında dövizli muavin

 • Muhasebe Fişleri Hareketleri

 • KDV Kontrol Raporu

 • Kebir Bazında Mizan Raporu

 • Muavin Bazlı Mizan Raporu - Excel Versiyon

 • Muavin Bazlı Mizan Raporu

 • Muavin Bazlı Mizan Yatay v. Ağaç Yapısı

 • Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri

 • Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri - Excel Versiyon

 • STD-MUH-HESAP-MUAVIN-DOKUM

 • Yevmiye Defteri

 • yr-bilanco

 • yr-muh_fis_toplamlar

Bilanço raporu - Aktifler ve Pasifler
Yatay Format
Defter-i Kebir - Dikey
Büyük Defter - Alt Hesap Detataylarını Gösterir
Defter-i Kebir

Büyük Defter - Defter-i Kebir

Defter-i Kebir;

Defter-i Kebir raporu sayesinde çok hızlı bir biçimde Muhasebe hesaplarınızın durumları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Büyük Defter + Yardımcı Defter kullanım temeline uygun şekilde dizayn edilmiş rapor içerisinde tutarlara tıklayarak ilgili hesabun detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

Defter-i Kebir V2

Büyük defter

Yevmiye Madde numaralarına göre sıralanmış Büyük defter. 

Hesap Bazında Toplamlar
Hesap Bazında Toplamlar
Masraf Merkezi Gider Dağılımı
Masraf Merkezi Gider Dağılımı
MUAVIN DEFTER - Taysan Versiyon
Excel Versiyon Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri
Muhasebe Fiş Tasarımı
Muhasebe Fiş Tasarımı-Kar Maden
Muhasebe Fişleri - Dövizli
Dövizli İşlemler - Seçili Kayıt İçin Kullanım
Muhasebe Fişi - Fiş No Gruplu / T1

Muhasebe Fişleri Kontrol

Muhasebe Fişleri,

Cari hesaplar ile yapılmış işlemler sonucu oluşan Borç/Alacak durumunuzu kontrol edebilmenize olanak tanır.  Fiş üzerinde bulunan alanları ve satır detaylarını tek bir ekranda görüntüleme imkanı tanır.  Rapor üzerinde bulunan  fiş numarası, fiş tarihi gibi bilgilere tıklayarak, raporun Orkestra içerisinde ilgili ekranının gösterimi aktiftir. 

Muhasebe Fişleri Dikey Versiyon - T1

Muhasebe Fişleri Dikey Versiyon - T1

Muhasebe Fişleri,

Cari hesaplar ile yapılmış işlemler sonucu oluşan Borç/Alacak durumunuzu kontrol edebilmenize olanak tanır.  Fiş üzerinde bulunan alanları ve satır detaylarını tek bir ekranda görüntüleme imkanı tanır.  Rapor üzerinde bulunan  fiş numarası, fiş tarihi gibi bilgilere tıklayarak, raporun Orkestra içerisinde ilgili ekranının gösterimi aktiftir. 

Muhasebe Fişi - Fiş No Gruplu / T2

Muhasebe Fişleri Kontrol

Muhasebe Fişleri,

Cari hesaplar ile yapılmış işlemler sonucu oluşan Borç/Alacak durumunuzu kontrol edebilmenize olanak tanır.  Fiş üzerinde bulunan alanları ve satır detaylarını tek bir ekranda görüntüleme imkanı tanır.  Rapor üzerinde bulunan  fiş numarası, fiş tarihi gibi bilgilere tıklayarak, raporun Orkestra içerisinde ilgili ekranının gösterimi aktiftir. 

Muhasebe Fişleri Dikey versiyon - T2

Muhasebe Fişleri Dikey versiyon - T2

Muhasebe Fişleri,

Cari hesaplar ile yapılmış işlemler sonucu oluşan Borç/Alacak durumunuzu kontrol edebilmenize olanak tanır.  Fiş üzerinde bulunan alanları ve satır detaylarını tek bir ekranda görüntüleme imkanı tanır.  Rapor üzerinde bulunan  fiş numarası, fiş tarihi gibi bilgilere tıklayarak, raporun Orkestra içerisinde ilgili ekranının gösterimi aktiftir. 

Muhasebe Fişi - Fiş No Gruplu / T3

Muhasebe Fişleri Kontrol

Muhasebe Fişleri,

Cari hesaplar ile yapılmış işlemler sonucu oluşan Borç/Alacak durumunuzu kontrol edebilmenize olanak tanır.  Fiş üzerinde bulunan alanları ve satır detaylarını tek bir ekranda görüntüleme imkanı tanır.  Rapor üzerinde bulunan  fiş numarası, fiş tarihi gibi bilgilere tıklayarak, raporun Orkestra içerisinde ilgili ekranının gösterimi aktiftir. 

Muhasebe Fişleri Dikey Versiyon - T3

Muhasebe Fişleri Dikey Versiyon - T3

Muhasebe Fişleri,

Cari hesaplar ile yapılmış işlemler sonucu oluşan Borç/Alacak durumunuzu kontrol edebilmenize olanak tanır.  Fiş üzerinde bulunan alanları ve satır detaylarını tek bir ekranda görüntüleme imkanı tanır.  Rapor üzerinde bulunan  fiş numarası, fiş tarihi gibi bilgilere tıklayarak, raporun Orkestra içerisinde ilgili ekranının gösterimi aktiftir. 

Muhasebe Fişleri Satır Dökümü 1
Tasarım 1
Muhasebe Fişleri Satır Dökümü 2
Tasarım 2
Muhasebe Fişleri Satır Dökümü 3
Tasarım 3
STD - Ağaç yapısında dövizli muavin
Ağaç Yapısında Muavin Defter - Net Bakiye - Excel
Muhasebe Fişleri Hareketleri

Muhase Fiş Satırları Dökümü

Bu raporda, muhasebe fişlerinin durumlarını döküm halde görebilmek amaçlanmıştır. Fişlerin durumu Borç - Alacak - bakiye cinsinden gösterilir. Fiş noları, yevmiye madde noları ve fiş türü ilgili hesap no yanında gösterilir. Bu sayede genel olarak muhasebe hesaplarının durumları hakkında fikir sahibi olmak sağlanır. 

 

Her raporumuzda olduğu gibi ilgili bilgi üzerine tıklanarak detaylı bilgiye erişim aktiftir. 

KDV Kontrol Raporu

KDV Kontrol Raporu

KDV Kontrol Raporu, firma olarak yapmış olduğunuz Satış, Satınalma, iadeler, Kapsam dışı işlemler vb bilgilerin kolaylıkla görüntülenmesine olanak sağlar. Raporun ikinci sayfasında Muhasebesel özeti görebilirsiniz. 

Rapor üzerinde bulunan Detay Göster bölümlerine tıklayarak, ilgili işlemlerin detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

Kebir Bazında Mizan Raporu

Kebir bazında Mizan dökümü almanıza olanak tanır. Alacak ve borçlar ayrı ayrı görüntülenerek toplamları en alt bölümde gösterilmiştir. 

Muavin Bazlı Mizan Raporu - Excel Versiyon

Muavin Bazlı Mizan Raporu (Kırınımsız) - Excel Versiyon

Muhasebesel durumunuzun tek sayfa üzerinde kontrol edilebilmesine olanak sağlar.  İlgili muhasebe hesapları, gruplanmış şekilde ağaç modeli olarak sunulmuştur. 

Rapor üzerindeki alanlara tıkladığınızda ilgili hesapların hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. 

Borç bakiyelerine tıklandığında borç detayları, alacak bakiyelerine tıklandığında alacak detayları ve net bakiyelere tıklandığında net bakiye detayları görüntülenmektedir. 

 Rapor Excel uyumludur

Muavin Bazlı Mizan Raporu

Muhasebesel durumunuzun tek sayfa üzerinde kontrol edilebilmesine olanak sağlar.  İlgili muhasebe hesapları, gruplanmış şekilde ağaç modeli olarak sunulmuştur. 

Rapor üzerindeki alanlara tıkladığınızda ilgili hesapların hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. 

Borç bakiyelerine tıklandığında borç detayları, alacak bakiyelerine tıklandığında alacak detayları ve net bakiyelere tıklandığında net bakiye detayları görüntülenmektedir. 

Net bakiyenin "0"(sıfır) olduğu durumlarda Direkt olarak ilgili "hesap açıklamasına" tıklayarak net bakiye detaylarını görüntüleyebillirsiniz. 

 

Muavin Bazlı Mizan Yatay v. Ağaç Yapısı

Muavin Bazlı Mizan Yatay v. Ağaç Yapısı

Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri

Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri

Bu raporda, Muhasebe hesapları bazında gruplanmış bir şekilde tüm kayıtlı muhasebe hesaplarının hareketlerinin görüntülenmesi amaçlanmıştır. Taslak halde olan muhasebe fişleri kırmızı şeritle işaretlenmiştir. 

Muhasebe fişleri ile ilgili kayıtların tamamını gruplu halde görüntelenebilir. 

 

Her raporumuzda olduğu gibi ilgili bilgi üzerine tıklama yaparak detay ekranına geçiş aktiftir. 

Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri - Excel Versiyon

Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri - Excel Versiyon

Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri - Excel Versiyon

Bu raporda, Muhasebe hesapları bazında gruplanmış bir şekilde tüm kayıtlı muhasebe hesaplarının hareketlerinin görüntülenmesi amaçlanmıştır. Taslak halde olan muhasebe fişleri kırmızı şeritle işaretlenmiştir. 

Muhasebe fişleri ile ilgili kayıtların tamamını gruplu halde görüntelenebilir. 

 

Rapor Excel uyumludur.

STD-MUH-HESAP-MUAVIN-DOKUM
Hesap Bazında Muhasebe Hareketleri
Yevmiye Defteri

Excel Formatına Uyumlu Yevmiye Defteri

yr-muh_fis_toplamlar
fiş toplamları için Altrapor