ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

İhracat faturalarının Kur bilgisinin, İntaç tarihine göre yeniden düzenlenmesi


Sürüm: 1510
Tarih : 05.11.2020 00:00
Kısa Açıklama : Gönderilmiş bir ihracat faturasının, beyannamesi kapatıldığında "Hesaplama" menüsünden "Gümrük İşlem Zamanı (intaç ) kur güncellemesi" ile yenidne hesaplanması sağlanır