ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Belirlenen Cari Hesapların Toplu Borç Kapama İşleminden Hariç Tutulması Sağlanmıştır.


Sürüm: 1512
Tarih : 01.12.2020 00:00
Kısa Açıklama : Cari Hesap kartı Genel sekmesinden "Zamanlanmış Kapatma" seçimi "Gözardı Et" seçili cari hesaplar toplu borç kapatma işlemine dahil edilmeyecektir.