ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Fatura - İrsaliye ve Sipariş Fiş Satırlarında Hızlı Ambar Seçimi İçin Kullanıcı Tercihi Eklendi


Sürüm: 1516
Tarih : 18.01.2021 00:00
Kısa Açıklama : Araçlar, Tercihler, ERP Temel Seçenekler, Malzeme Yönetimi Tercihlerine; Editörde Ambar Seçimi tercihi eklendi. "İşyeri Sınırlı" seçiminde satırda önce İş Birimi sonra Ambar seçimi yapılabilmekte, "Serbest" seçiminde ise İş Birimine bağlı olmayan tüm ambarlardan seçim yapılabilmekte.