ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Cari Hesap Kartları Listesine Veri İstatistikleri Eklenmiştir


Sürüm: 1516
Tarih : 18.01.2021 00:00
Kısa Açıklama : Seçilen cari hesapların En düşük ve En Yüksek Değerleri listelenmektedir. Seçim yapıldıktan sonra sağ klik seçeneklerinden "Veri İstatistikleri" seçilmelidir.