ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Katma Değer Vergisi Tevkifatı 9015


Sürüm: 1521
Tarih : 19.02.2021 00:00
Kısa Açıklama : Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan tebliğe istinaden Orkestra beyanname tanımlarına "KDV Beyannamesi 9015" beyanname tanımı eklenmiştir.