ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1457 )


Sürüm: 1457
Tarih : 14.09.2018 12:00
Kısa Açıklama : Satınalma Fatura satırında F9 basıldığında "Muhasebe Vergi Rolleri" eklendi.
 

SÜRÜM NOTLARI


Satınalma Fatura satırlarında F9'a basılıp satır detaylarına girildiğinde;
Yukarıdaki sekmelerde "Diğer" sekmesinde "Muhasebe Vergi Rolü" seçenekleri bulunur.

  • Normal: Muhasebe Fişlerinde, faturadaki KDV'ler ve varsa Ek Vergiler ayrı ayrı gösterilir.
  • KDV Gider: Muhasebe Fişlerinde; faturadaki KDV tutarı, hesap planlarında 153 - Ticari Mallar hesabına eklenir. KDV ayrı olarak gösterilmez. Sadece ek vergiler varsa ayrı gösterilir.
  • Vergiler Gider: Muhasebe Fişlerinde, faturadaki KDV'ler ve varsa ek vergilerin toplam tutarları, hesap planlarında 153 - Ticari Mallar hesabına eklenir.

Burada gösterilmeyen KDV'nin İndirilecek KDV listesinde de görünmemesi gerekir.