ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Negatif Stok Kontrolleri


Sürüm: 1526
Tarih : 11.06.2021 00:00
Kısa Açıklama : Belirli bir tarihten itibaren Negatif Stok Kontrolü devreye alınan ambarlarda, geçmiş dönem negatif stok miktarlarının düzeltilebilmesi için malzeme giriş fişlerinde kullanıcıların uyarı mesajına verdikleri onay doğrultusunda fişlerin kayıt edilmesi sağlanmıştır.