ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Sekiyat Yeri Grubu


Sürüm: 1526
Tarih : 22.06.2021 00:00
Kısa Açıklama : Ambarların bulundukları lokasyona göre gruplandırılıp, yapılan seçimere göre fiş tününün "Ambar Transferi" ya da "Ambar Sevkiyatı" olarak değiştirilmesi konusunda kullanıcılar uyarılmaktadır. Detaylar içerik kısmında yer almaktadır.
 

SÜRÜM NOTLARI


"Ambar Sevkiyatı" tipinde oluşturulan malzeme fişleri "e-İrsaliye" olarak oluşturulmaktadır.
"Ambar Transferi" tipinde oluşturulan malzeme fişleri "Kağıt İrsaliye" olarak oluşturulmaktadır.

Sevkiyat Yeri grubuyla beraber , ambarlar lokasyonlarına göre gruplandırılabilmektedir.Giriş ve Çıkış alanlarına  Aynı lokasyonda bulunan ambarlar seçildiğinde  sistem kullanıcıyı uyararak " fiş türünü Ambar Tansferi" olarak değiştirmesi gerektiği konusunda bilgilendirir.

Giriş ve Çıkış alanlarına  Farklı lokasyonda bulunan ambarlar seçildiğinde  sistem kullanıcıyı uyararak " fiş türünü Ambar Sevkiyatı" olarak değiştirmesi gerektiği konusunda bilgilendirir.