ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Stok Envanterinde Ambar Transfer Fişlerinin Hesaplamaya Dahil Edilmemesi Sağlanmıştır.


Sürüm: 1546
Tarih : 13.12.2021 00:00
Kısa Açıklama : Stok envanteri oluştururken Ambar Transfer fişlerinin hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceği parametreye bağlanmıştır.