ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

İptal / Reddedildi Filigranı Eklendi


Sürüm: 1546
Tarih : 23.12.2021 00:00
Kısa Açıklama : İptal edilen veya red aldığınız faturalarınızda pdf alma, yazdırma işlemleri yaptığınız zaman faturaların arka planında "Reddedildi" veya "İptal" yazmaktadır.
 

SÜRÜM NOTLARI


İptal edilen veya red aldığınız faturalarınızda pdf alma, yazdırma işlemleri yaptığınız zaman faturaların arka planında "Reddedildi" veya "İptal" yazması için filigran oluşturuldu. 

İptal ettiğiniz veya red aldığınız faturalarınıza filigran uygulanması için yapılması gereken işlemler;

1- Orkestraya "admin" olarak giriş yapılır.

2- "Sistem Yönetimi" içerisinde "Sistem Ayarlarına" giriş yapılır. 

3-"E-Fatura" başlığı altında "Ayalar" sekmesine geçiş yapılır.

4-"E-Belge Cevap Filigran" seçeneğini "Uygulansın" seçmelisiniz. 

5- Bu filigran uygulandığı zaman Ticari Faturalarda red cevabı aldıysanız eğer arka planda "REDDEDİLDİ" yazar. 

 

6- Figiranın bir diğer parçası olan iptal işlemi ise e-arşivde, dış yolarda iptal edilen faturaların arka planında "İPTAL" yazar.