ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

E-fatura İşlemleri Güncellendi


Sürüm: 1546
Tarih : 27.12.2021 00:00
Kısa Açıklama : E-fatura İşlemleri Güncellendi
 

SÜRÜM NOTLARI


E-fatura işlemeleri içerisinde yer alan fonksiyonlar güncellenmiştir. Bu fonksiyonlar sayesinde orkestra içerisinde yapılan işlemleri hangi kullanıcı tarfından ne işlem yaptığını görebilirsiniz. Bu kayıtlarda "Firm No", "Dönem No", "İşlem Tipi", "İşlem Zamanı", "İşlemi Yürüten" ve vb. bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Bu fonksiyonlar neye istinaden oluştuklarını inceleyelim. 

 

Mühürlendi

Fatura/İrsaliye “Zarflanacak Faturalar” listesine geldiğinde “Mühürlendi” kaydı oluşur.

Gönderdi

Fatura/İrsaliye “Gönderildiğinde” kayıt oluşur.

XML Silindi

Zarflanacak fatura/İrsaliye listesinden, ilgili kaydı açıp “e-Fatura Dokümanları” listesinden xml kaydı silinmesi sonucu oluşur.

Fatura Reset

Satış Faturaları / İrsaliyelerinden “Başlangıç durumuna” alındığı bilgisidir. Burada kayıt no ile ilgili bilgi verilir. Kolonlara kayıt numaralarını getirerek kontrol sağlanabilir.

Kaydetti

Gelen/Gönderilen faturalarda GİB’den sorgulama” işlemini kimin yaptığı ve sorgulama sonucu listeye kayıt edildiği bilgisidir.

Durum Güncellendi

Gönder/Al sırasında faturanın durumunun güncellendiğini gösterir.

Kayıt Sildi

Gelen/Gönderilen Faturalar listesinden ilgili fatura/irsaliye kaydının dilindiği bilgisidir.

Kabul Edildi

Faturanın kabul edilmesi durumunda kayıt oluşur.

Reddildi

Fatura/İrsaliyenin red edilmesi durumunda kayıt oluşur.

KL Temizlendi

GİB Kayıtlı Kullanıcı Listesinin kim tarafından, ne zaman silindiğinin bilgisidir.

KL Güncellendi

GİB kullanıcı kayıtları güncellendi.

KL Sildi

Gönderilen veya gelen faturayı kaydını silinmesi.