ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Uyarlama Araçları ile Listeleme Seçim Ekranlarının Filtrelenmesi


Sürüm: 1549
Tarih : 28.01.2022 00:00
Kısa Açıklama : Listeleme Ekranlarından seçim yaparken parametreye bağlı olarak seçim listesi filtrelenmiş olarak gelebiliyor.
 

SÜRÜM NOTLARI


Örneğin Fatura / İrsaliyelerden F9 ile sipariş bağlantısı seçilmek istendiğinde, sadece Cari Hesap ve Ürün Kartı filtresi uygulanıyordu. Artık Uyarlama Araçları ile istenirse Ambar, Birim Fiyat gibi bilgilerin de kontrol edilerek getirilmesi sağlanabilir. Konu ile ilgili detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz.