ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

E-Fatura Güncellemesi ( 1454 )


Sürüm: 1454
Tarih : 15.07.2018 12:00
Kısa Açıklama : Farklı Posta Kutularına Gelen E-Faturaları Ayırt Edebilme
 

SÜRÜM NOTLARI


Orkestra E-Fatura V1.2 ( Build 1454 )

  1. Firma ayarları kopyalanırken, seçenekler arasında bulunan "Cari Uyarlama" seçildiğinde;
    Kaynak firmadaki "Cari Hesaplar" üzerinde bulunan "Girdi-Çıktı Eşleme Kuralları" artık "Hedef Firmaya" otomatik olarak aktarılıyor. Böylece e-Fatura kullanan firmalar, Logo'da yeni bir firma oluştuduklarında ve faturaları Logo'ya aktardıklarında tekrar malzemeleri eşleştirmek zorunda kalmayacaklardır.
  2. Logo ve Orkestra veritabanlarını ayrı sunucularda oluşturan firmalar, oluşturukları İhracat faturasına Gümrük Bakanlığı'nın istediği bilgileri kayıt edemiyorlardı. Bu işlemler için gerekli çalışmalar yapıldı ve düzeltildi.
  3. Orkestra "Gelen Faturlar" listesinde kolonlarda "Zarf Alıcı Adresi" alanı vardı ancak içerisinde herhangi bir bilgi yazmıyordu. Birden fazla posta kutusu kullanan müşterilerimiz, hangi faturanın, hangi posta kutusuna geldiğini ayırt etmekte zorluk çekiyorlardı. Zarf Alıcı Adresi alanına, gelen posta kutusu adresi yazılarak kullanıcıların istedikleri veriye ulaşması kolaylaştırılmıştır.