ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Bordro Tahakkuku İle Oluşan Muhasebe Fişine Yetki Kodunun Varsayılan Olarak Gelmesi


Sürüm: 1551
Tarih : 23.02.2022 00:00
Kısa Açıklama : Sistem Ayarları Dönem  İnsan Kaynakları  Finans/Muhasebe Bağlantıları  Personel Ücret Hareketlerini Gizleme parametrelerine; Bordro Dönemi Muh. Fişi Yetki Kodu parametresinin eklenmiştir.