ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Malzeme Fişleri Muhasebeleştirilirken; Oluşturulan Kuralların Çözümlenmesi ve Detaylı Çözümlenmesi için seçenek eklenmiştir.


Sürüm: 1552
Tarih : 01.03.2022 00:00
Kısa Açıklama : Malzeme Fişleri Muhasebeleştirilirken; Oluşturulan Kuralların Çözümlenmesi ve Detaylı Çözümlenmesi için seçenek eklenmiştir. Malzeme Fişleri listeleme ekranındaki menüde "Çark" simgesi altında bulunan " Seçilenleri Muhasebeleştir" seçeneği açıldığında " , Yürütülecek işlem seçeneklerine ekleme yapılmıştır. Çözümle : Oluşan fişin çözümlenmiş, muhasebe fişine kolayca ulaşılmasını sağlar.;Muhasebeleşmeyen kayıtlar için bilgi verir. Detaylı Çözümle : Fiş içerisindeki satırların, satır bazlı çözümlenip çözümlenemediğini ve çözümlendi ise hangi kurala göre çözümlendiği bilgisini verir. Aynı ekrandan ilgili kurala gidip, kural içerisinde değişiklik yapılmasına da olanak sağlar.
 

SÜRÜM NOTLARI


Malzeme Fişleri Muhasebeleştirilirken; Oluşturulan Kuralların Çözümlenmesi ve Detaylı Çözümlenmesi için seçenek eklenmiştir.

Malzeme Fişleri listeleme ekranındaki menüde "Çark" simgesi altında bulunan " Seçilenleri Muhasebeleştir" seçeneği açıldığında " , Yürütülecek işlem seçeneklerine ekleme yapılmıştır.

Çözümle : Oluşan fişin çözümlenmiş, muhasebe fişine kolayca ulaşılmasını sağlar.;Muhasebeleşmeyen kayıtlar için bilgi verir.
Detaylı Çözümle : Fiş içerisindeki satırların, satır bazlı çözümlenip çözümlenemediğini ve çözümlendi ise hangi kurala göre çözümlendiği bilgisini verir. Aynı ekrandan ilgili kurala gidip, kural içerisinde değişiklik yapılmasına da olanak sağlar.