ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Alınan Fatura Tekil Kontrolünde "Belge Türü" de kontrol edilmeye başlanmıştır.


Sürüm: 1552
Tarih : 01.03.2022 00:00
Kısa Açıklama : Alınan Fatura Tekil Kontrolünde, Cari Hesap , Fatura Numarası ve Tarih kontrolü yapılmakta idi. Ancak; aynı cariden gelen,aynı tarihte gelen ve aynı fatura numarasına sahip kaydı "Hem satınalma" faturasına hemde "Satış İade" faturasına ekleyebiliyordu. Artık Belge türü kontrolü ile de aynı cariden gelen, aynı faturanın mükerer şekilde veri girişine engel olunmuştur.