ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Dönem Sonu Kapanış Fişinde "Miktar Kontrolü" yapılıp yapılmaması kullanıcı seçeneğine bırakılmıştır


Sürüm: 1552
Tarih : 07.03.2022 00:00
Kısa Açıklama : Dönem Sonu Kapanış Fişi oluşturma sihirbazına " Miktar Aktarımı" seçeneği eklenmiştir. bu seçenekle beraber; Hesapla Sıfırdan Büüyükse Gözardı et seçenekleri eklenmiştir.
 

SÜRÜM NOTLARI


Dönem Sonu Kapanış Fişi oluşturma sihirbazına " Miktar Aktarımı" seçeneği eklenmiştir.Bu seçenekle beraber;
Miktar Aktarımı Hesapla  seçilmesi durumunda oluşan kapanış fişinin satırlarındaki "Miktar" alanında negatif yada pozitif ayırt edilmeksizin bütün miktarlar gösterilir.
Miktar Aktarımı Sıfırdan Büyükse seçilmesi durumunda oluşan kapanış fişinin satırlarındaki "Miktar" alanında sadece potif miktarlar gösterilir.
Miktar Aktarımı Gözardı Et seçilmesi durumunda oluşan kapanış fişinin satırlarındaki "Miktar" alanı boş gösterilir.