ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgelerinin Orkestra Üzerinden Gönderilmesi Sağlandı


Sürüm: 1553
Tarih : 18.03.2022 00:00
Kısa Açıklama : Sosyal Güvenlik Kurumu web servis bağlantısı aracılığı ile İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgeleri direkt gönderilebilmektedir.