ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Harcırah İşlem Fişi İle Oluşan Muhasebe Fişi Net Tutar Güncellemesi


Sürüm: 1558
Tarih : 31.05.2022 00:00
Kısa Açıklama : Harcırah İşlem Fişi İle Oluşan Muhasebe Fişinin Net Tutar Satırına Vergiler Hariç Tutarın Gelmesi Sağlanmıştır.