ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Harcırah İşlem Fişi - İstisna Tutarı


Sürüm: 1563
Tarih : 02.08.2022 00:00
Kısa Açıklama : İki farklı bordro dönemine denk gelen harcırah işlem fişlerinin satır bazlı farklı bordro mevzuat tanımı parametrelerine göre hesaplanması sağlandı. Hesaplamanın ilgili parametreden yapılabilmesi için satırda Harcırah Tarihi seçimi yapılması gerekmektedir.