ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Kapalı Durumdaki Personel Bordrosunun Silinmesi Sistem Ayarlarına Bağlandı


Sürüm: 1564
Tarih : 10.08.2022 00:00
Kısa Açıklama : Sistem Ayarları > İnsan Kaynakları > Kontrol Parametrelerinden Kapalı Bordro Silme İşlemi parametresi ile seçim yapılabilmektedir.