ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

DBS Hesapları ve DBS İşlem Fişleri Eklendi


Sürüm: 1566
Tarih : 26.08.2022 00:00
Kısa Açıklama : Doğrudan Borçlandırma Sistemi hesap ve işlemleri ekledi.
 

SÜRÜM NOTLARI


DBS İŞLEMLERİ

Finans / Muhasebe nesnesi içerisinde DBS İşlem Satırları ve Tanımlar menüsü içerisinde DBS Hesapları menülerini kullanarak erişilmektedir.

 

 

DBS Hesapları

Müşteri Hesabı Giriş

 

DBS Detayları

Müşteri: Orkestra'da bir müşteri cari hesabı için birden fazla müşteri hesabı tanımlanması mümkündür. Bu esneklik müşterinin her banka için ayrı DBS Hesapları tanımlamasını sağlamaktadır.
İlgili alandan cari hesap seçimi yapıldığında cari hesaba kesilen satış faturasında DBS hesaplarının seçilmesi sağlanmaktadır.

Banka: DBS hesabının tanımlı olduğu banka seçimi yapılmaktadır.

Aktarım Hesabı: DBS’li satış tahsilatının ya da iadesinin takip edildiği banka hesabıdır.
Tüm DBS Hesapları için geçerli olan Toplam Limit ve Uyarı Limitinin kullanım amacı banka tarafından verilen limitlerin sistem tarafından takip edilmesi, uyarı limiti aşımında sistemin işlem sırasında kullanıcıya uyarı vermesi, Toplam Limit aşımında ise sistemin ilgili kaydın kaydedilmesini engellemesi için kullanılmaktadır.

Fin. İşlem Yöntemi: Cari Bağlantılı Kapat ve Direkt Kapat seçeneklerinden oluşmaktadır. Direk Kapat seçiminde fatura Kapatan Kasa/Banka seçiminde DBS Hesabı seçildiğinde cari hesabın bakiyesine fatura yansımaz. Önemli Bilgi: Fin. İşlem Yöntemi DBS Hesabı hareket gördükten sonra değiştirilemez.
Tüm DBS Hesapları için geçerli olan Toplam Limit ve Uyarı Limitinin kullanım amacı banka tarafından verilen limitlerin sistem tarafından takip edilmesi, uyarı limiti aşımında sistemin işlem sırasında kullanıcıya uyarı vermesi, Toplam Limit aşımında ise sistemin ilgili kaydın kaydedilmesini engellemesi için kullanılmaktadır.

Borçlandırma: Yapılabilir parametresinde hesabın ters çalışması sağlanır. İade faturası girilmesi durumunda DBS Hesabı seçimini sağlar. Kullanılamaz parametresinde DBS hesabı ters hesap çalışmaz.

Limit Aşımı Durumunda: DBS limitinin aşılması durumunda sistemin nasıl davranacağının belirlendiği parametredir.

Çevrimiçi Erişim: DBS Banka Entegrasyonu parametresidir.


Cari bağlantılı Kapat seçiminde ise DBS kapsamında kesilen fatura hem cari hesaba hem de DBS hesabına yansıtılır. Cari hesabın ekstresinde ilgili fatura listelenir ve muhasebe fişi cari hesaba borç ve alacak yansıtacak şekilde oluşur.

Önemli Bilgi: Muhasebe fişinin cari hesaba yansıması için Satış Faturası > Kapalı Fatura  > Kapalı Muhasebeleştirme parametresinin Cari Üzerinden Hesaba seçili olması gerekmektedir.

 

DBS İşlem Satırları

DBS ile yapılan satışın tahsilatının banka tarafından ticari hesaba gönderilmesi için DBS İşlem Satırlarından ilgili işlem satırının Kayıt Durumunun > Tahsil Edildi - Aktarım Durumunun > Başarıyla Aktarıldı yapılması gerekmektedir.

Bu durumdaki işlem satırının DBS Hesabında tanımlı banka hesabına nakit giriş işlemi gerçekleşmektedir.

 

Hesap Toplamları

DBS Hesabına ait dönem toplamlarının takip edildiği bölümdür. Diğer parasal hesaplar (kasa, banka, cari, tahakkuk kartı) ile aynı şekilde çalışmaktadır.

 

Muhasebe Hesapları

DBS Hesabının hangi muhasebe hesabı altında takip edileceği bu alandan belirtilmektedir.

 
Eklentiler

Eklentiler altından ilgili DBS Hesabına bağlı yapılan işlemler ve hesap toplamları listelenir.

 

DBS İşlem Satırları Listesi

DBS İşlem satırları listesinden toplu olarak DBS İşlem Fişlerinin Kayıt Durumu ve Aktarım Durumu güncellenebilmektedir.

 Önemli Bilgi: Kayıt Durumunun toplu ya da tek tek güncellenebilmesi için Aktarım Durumunun güncellemeye uygun bir durumda olması gerekmektedir.

Kendi Hesabımız Giriş

Bankalar tarafından firmaya sağlanan DBS Limitleri cari hesap bağımlı olmadığı müddetçe tek bir DBS Hesabında takip edilebilir. Burada önemli olan nokta DBS Hesap Türünün - Kendi Hesabımız olmasıdır.

Diğer parametreler Müşteri Hesabı parametreleri ile aynı şekilde çalışmaktadır.