ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Sistem Ayarları - Ekstre Varsayılan Fiş Türleri


Sürüm: 1568
Tarih : 24.10.2022 09:00
Kısa Açıklama : Sistem Ayarları > Finans Muhasebe > Ekstre / Toplu Aktarım sistem ayarlarına; Ekstre Ödeme Varsayılan Fiş Türü ve Ekstre Tahsilat Varsayılan Fiş Türü parametreleri eklenmiştir. Böylelikle Ekstre içeri aktarım sırasında satır F9 seçeneklerinde yer alan Hareket Türü seçiminin sistem ayarı ile varsayılan değerinin değiştirilmesi sağlanmıştır.