ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Fiili Hizmet Zammı Hesabı


Sürüm: 1568
Tarih : 17.10.2022 00:00
Kısa Açıklama : Çalışanların Fiili Hizmet Kapsamında Çalıştıkları Sürelerin Fiili Hizmet Kapsamında hesaplanarak Muhatsar Beyannamesinde Bildirilmesi Sağlandı