ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Gelen e-Belgeyi İçeri Alma Seçeneklerine "Satır İndirim Yorumu" Eklenmiştir.


Sürüm: 1599
Tarih : 22.01.2024 10:00
Kısa Açıklama : Gelen e-Belgeyi İçeri Alma Seçeneklerine "Satır İndirim Yorumu" Eklenmiştir.
 

SÜRÜM NOTLARI


Gelen e-faturayı içeri alma işlemleri yaparken, satır indirim yorumunun nasıl olması gerektiğini "Satır İndirim Yorumu" ile belirlenmesi sağlanmıştır. Bu seçim ile satırdaki indirim oranların içeri alma işleminde nasıl yorumlanacağı belirlenmiştir.