ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Seçilen İrsaliyeler Toplu Faturalandığında Çalışma Günü Tarihinin Fatura Tarihi olarak gelmesi sağlandı.


Sürüm: 1604
Tarih : 07.03.2024 00:00
Kısa Açıklama : Seçilen İrsaliyeler Toplu Faturalandığında Çalışma Günü Tarihinin Fatura Tarihi olarak gelmesi sağlandı.
 

SÜRÜM NOTLARI


Aynı cariye hazırlanan 01.03.2024 ve 02.03.2024 tarihli irsaliyeleri Çark Butonu altında bulunan "Seçilen İrsaliyeleri Toplu Faturala" diyoruz. 

Fiş Referans Tarihi varsayılan olarak "Bugün" (Seçilen Çalışma Günü) gelecektir. 

Faturalama işlemi tamamlandığında Fatura Tarihi olarak "Seçilen Çalışma" günü gelecektir.