ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Okul Bazında Diploma Numaralarında Tekil Kontrolü


Sürüm: 1606
Tarih : 18.03.2024 00:00
Kısa Açıklama : Okul Bazında Diploma Numaralarında Tekil Kontrolü
 

SÜRÜM NOTLARI


Okul bazında diploma numarasının tekillik kontrolü eklenmiştir. Sistem ayarı yoktur  sistem otomatik olarak tekillik kontrolünü yapmaktadır.