ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Ticari Sistem Güncellemesi ( 1464 )


Sürüm: 1464
Tarih : 27.03.2019 12:00
Kısa Açıklama : Finansal İşlem Fişlerinde yapılan işlem için manuel olarak Muhasebe Hesabı seçme alanı eklendi.
 

SÜRÜM NOTLARI


Manuel olarak oluşturulan Finansal İşlem Fişlerinde; ödeme, tahsilat, alacaklandırma, borçlandırma vs gibi bir fiş oluşturulduğunda, sekmelerden Muhasebe Hesapları sekmesine geçerek muhasebe hesaplarını kendiniz de seçebilirsiniz.
Bu durumda Ön Muhasebede, seçilen Parasal Hesaplar çalışırken, Genel Muhasebede ise manuel olarak seçilen Muhasebe Hesapları çalışacaktır.

Kendiliğinden oluşan Finansal İşlem Fişlerinde bu özellik mevcut değildir.