ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Satış ve Satınalma Faturalarına Temlik Carisi Seçeneği Eklendi. ( 1463 )


Sürüm: 1463
Tarih : 25.02.2019 12:00
Kısa Açıklama : Satış ve Satınalma Faturalarına Temlik Carisi Seçeneği Eklendi.
 

SÜRÜM NOTLARI


Müşteri ürünü satıyor, fatura kesilirken fatura üzeinde seçilen cariye gönderilir fakat temlik carisi seçilirse, fatura aynı kişiye gönderilirken, muhasebesi temlik edilen cari ile muhasebeleşir.

Bu seçenek Faturalarda sözleşme sekmesinin altında bulunur. 

Muhasebe yöntemi "Virman "ile" seçildiğinde yapılan işlemin muhasebeleştirilmesi sırasında aracı cari de işin içine girer.